Обучение по Трудово право – Юни 2016

Обучение по Трудово право – Юни 2016

САМО ДО 12 МАЙ ОТСТЪПКА ОТ 50 % ОТ ЦЕНАТА С ПРОМОКОД VDD22

 

Трудово право vs. HR?

Видове трудови договори. Прекратяване на турдовия договор. Лизинг на персонал. Подбор на персонал. Налагане на дисциплинарни наказания. 

 

1 и 2 юни,

Зала Г 8, ул. „У. Гладстон“ No.8

 

Лектори:

адв. Владислава Дойчинова

адв. Иван Донков

Съдия Иван Георгиев, Софийски Районен Съд

Ирена Жотева, управител на HILL INTERNATIONAL Bulgaria

Петя Векова, старши консултант HILL INTERNATIONAL Bulgaria

 

Таргет група:

Управители, ръководители, служители човешки ресурси, продажби, счетоводители

 

Използвани обучителни техники:

Аквариум (Fishbowl)

В класическия Аквариум всеки един присъстващ може по всяко време да се присъедини към малката група и да се включи в дискусията. Аквариумът е особено полезен при разискване на “горещи теми”, дискусии и споделяне на различни гледни точки. Ефектът е най-голям когато хората в центъра са управители от частния сектор. Тази техника може да помогне за постигането на прозрачност в процеса на вземане на решения, повишаване на доверието и по-лесното асимилиране на сложни въпроси.

Open Space Technology

Open Space (познато още като Open Space Technology и OST) е формат събитие, чиято цел е разрешаването на комплексен въпрос. Събитието е подходящо за малки и големи групи, като най-добри резултати се постигат, ако OST се проведе в рамките на не по-малко от 1-2 дни.
Основна задача е да сподели проблема, който трябва да се разреши от присъстващи и да представи накратко формата.

World Café

Форматът “World Café” е структуриран процес на отворена комуникация, който цели обогатяване на колективните познания.
В World Café участниците се разделят на групи от 4-5 души всяка и се настаняват на кръгли маси. Подредбата наподобява кафене, откъдето идва и името на събитието. Започва 20 минутна дискусия (“изследване”) на конкретна тема. След като изтече времето, член от всяка група се мести в следваща група. Всяка маса има говорител (“хост”), който въвежда новодошлия в направените изводи до момента.

ПРОГРАМА

1 юни 2016г.

13.00 – 14.00ч.: Регистрация на участниците

14.00 – 14.30ч.: Представяне на участниците. Очертаване на очаквания и цели от обучението.

14.30 – 16.00: Сключване и съдържание на трудовия договор. Срочни и безсрочни трудови договори.

Лектори: адв. Дойчинова 

16.00 – 16.15: Кафе-пауза

16.15 – 17,30 : Допълнителен труд. Изменение на мястото и характера на работата. Командироване. Отпуски.

Лектор: адв. Дойчинова 

 

2 юни 2016г.

09.30 – 10.30: Работа от разстояние. Outstaffing.

Лектор: адв. Донков

10.30 – 11.00:Отдаване на персонал на лизинг. Казус.

Лектор: Ирена Жотева

11.00 – 11.15: Кафе-пауза

11.15 – 12.30: Подбор на персонал. Как да оценим нужните качества на служителя и на какъв етап става оценяването? Как да сме сигурни, че служителят, който избираме, е точният служител за конкретната позиция?

Лектор: Петя Векова

12.30 – 13.30: Обедна почивка

13.30 – 14.30 – Дискусия.

14.30 – 15.30 – Прекратяване на трудовия договор. Съкращаване на щата.

Лектор: адв. Иван Донков

15.30 – 16.30: Налагане на дисциплинарни наказания. Задължения на работодателя и срокове при налагане на наказания. Заповед за дисциплинарно наказание. Обжалване на дисциплинарното наказание по съдебен ред

Лектор: съдия Иван Георгиев, СРС

16.30 – 17.30 – Дискусия. Връчване на сертификати.

 

Билет "VIP"
365лв.
Билетът е за 1 участник и включва:
 
1. участие в семинара
2. кафе-паузи
3. обяд
4. материали и казуси
5. сертификат за завършено обучение
 
Важно!
Обявената цена е за ранна регистрация, след 15.05.2016г. цената става 399лв.
Билет "Бизнес"
599лв.
Билетът е за 2 участника и включва:
 
1. участие в семинара
2. кафе-паузи
3. обяд
4. материали и казуси
5. сертификат за завършено обучение
 
Важно!
Обявената цена е за ранна регистрация, след 15.05.2016г. цената става 749лв.
Билет "Стандарт"
199лв.
Билетът е за 1 участник и включва участие на 1 или 2 юни 2016г.:
 
1. Участие само в съответния ден от обучението
2. Кафе-пауза
3. Материали и казуси (за съответния ден от обучението).
 
 
 
Важно!
Обявената цена е за ранна регистрация, след 15.05.2016г. цената става 259лв.