Обучение по Търговско право – Март 2016г.

Обучение по Търговско право – Март 2016г.

КАК ДА ВОДИМ ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ И КАК ДА СКЛЮЧВАМЕ УСПЕШНО ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ?
ТЕХНИКИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ. ПРАКТИКА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД.

 

31 март и 1 април,

Зала Г 8, ул. „У. Гладстон“ No.8

 

 

Лектори:

адв. Владислава Дойчинова, член на ПАК
Съдия Иван Георгиев, Софийски Районен Съд
Специален гост: г-н Атанас Райков, Генерален Мениджър на Viber за Централна и Източна Европа и Директор Телеком Партньорства

 

Защо обучение по търговско право?

*За да съкратите ненужните разходи, като сами контролирате всички правни аспекти на бизнеса Ви;

*За да сте свободни да вземете сами правилното бизнес решение и подход в областта на търговско право и събиране на вземанията;
*За да се запознаете с различни правни техники и актуалната съдебна практика по тези въпроси на Софийски Районен Съд

 

Таргет група:

Управители, ръководители, служители с различен профил, ангажирани в отделните бизнес процеси (човешки ресурси, продажби, доставки и т.н.), счетоводители, юрисконсулти.

 

Използвани обучителни техники:

Аквариум (Fishbowl)

В класическия Аквариум всеки един присъстващ може по всяко време да се присъедини към малката група и да се включи в дискусията. Аквариумът е особено полезен при разискване на “горещи теми”, дискусии и споделяне на различни гледни точки. Ефектът е най-голям когато хората в центъра са управители от частния сектор. Тази техника може да помогне за постигането на прозрачност в процеса на вземане на решения, повишаване на доверието и по-лесното асимилиране на сложни въпроси.

Open Space Technology

Open Space (познато още като Open Space Technology и OST) е формат събитие, чиято цел е разрешаването на комплексен въпрос. Събитието е подходящо за малки и големи групи, като най-добри резултати се постигат, ако OST се проведе в рамките на не по-малко от 1-2 дни.
Основна задача е да сподели проблема, който трябва да се разреши от присъстващи и да представи накратко формата.

World Café

Форматът “World Café” е структуриран процес на отворена комуникация, който цели обогатяване на колективните познания.
В World Café участниците се разделят на групи от 4-5 души всяка и се настаняват на кръгли маси. Подредбата наподобява кафене, откъдето идва и името на събитието. Започва 20 минутна дискусия (“изследване”) на конкретна тема. След като изтече времето, член от всяка група се мести в следваща група. Всяка маса има говорител (“хост”), който въвежда новодошлия в направените изводи до момента.

 

В края на обучението участниците ще:

 • Могат да пишат сами търговски договори в различни области и ще използват различни правни техники в договорите, за да се защитят от несъбираеми вземания;
 • Могат да разграничават отделните етапи на изпълнение на договорите, както и на събиране на вземания и ще са запознати как да защитят адекватно правния си интерес;
 • Имат възможност да се запознаят с релевантната съдебна практика относно търговските договори и събиране на вземанията;
 • Имат практически познания по търговско право, които да ги подпомогнат в отделните бизнес процеси.

Програма

 

31 МАРТ 2016г.

13.00 – 13.30ч.: Регистрация на участниците

13.30 – 14.00ч.: Откриване от г-н Атанас Райков, Генерален мениджър на Viber за Централна и Източна Европа и Директор телеком партньорства

14.00 – 14.30ч.: Представяне на участниците. Очертаване на очаквания и цели от обучението. Защо е необходимо да знаем какво представлява търговският договор и как да общуваме с клиентите, така че да гарантираме интереса си в процеса на изпълнение на договорите?

Лектор: Адв. Владислава Дойчинова

14.30 – 15.15ч.: Действия, предхождащи сключването на договор. Преговори.

 • Проучване и анализ на корпоративния статус на бизнес партньора.
 • Проучване и анализ на вещноправния статус на бизнес партньора. Вещни тежести.
 • Проучване и анализ на съдебния статус на бизнес партньора.
 • Водене на кореспонденция с бизнес партньорите.
 • Видове договори.

Лектор: Адв. Владислава Дойчинова

15.15-15.45ч. – Кафе-пауза

15.45 – 17.00ч. – eCommerce. Купуване и продаване на продукти/доставка на услуги чрез електронни системи – специални правила за риска. Форми на електронна търговия. Задължение за предоставяне на информация.

Лектори: Адв. Владислава Дойчинова и съдия Иван Георгиев

 17.00 – 17.30ч. – Дискусия във fishbowl формат. Казуси.

Модератор: г-н Атанас Райков

01 АПРИЛ 2016г.

 

09.30 – 11.00ч. Подписване на търговския договор. Структура. Сключване на договори чрез електронни средства. Кореспонденция със съконтрахента.

Лектор: Адв. Владислава Дойчинова

11.00-11.15ч. – Кафе-пауза

11.15 – 12.30ч. Процес по управление на вземанията. Как отделните клаузи в търговския договор имат отношение към управление и събиране на вземанията в съдебното производство?

 • Заповедно производство. Изпълнителни основания.
 • Обезпечаване на бъдещ и на предявен иск. Предпоставки. Видове обезпечителни мерки.
 • Международна компетентност на българските съдилища.
 • Арбитражно производство

Лектор: Адв. Владислава Дойчинова исъдия Иван Георгиев

12.30 – 13.00ч.: Дискусия в Open Space формат. Работа по групи.

Модератор: г-н Атанас Райков

13.00 – 14.00ч.: Обяд

14.00 – 15.45ч.: Как се извършва събиране на вземания в исково производство и защо е важно за търговеца да знае как се осъществява процеса?Събиране на вземания в производство по несъстоятелност. Примери и казуси.

Лектори: Адв. Владислава Дойчинова и съдия Иван Георгиев

15.45 – 16.00ч. – Почивка

16.00 – 17.00ч: Какво означава изпълнително производство по ГПК и какво е необходимо да знаем като търговци? Примери и казуси.

Лектори: Адв. Владислава Дойчинова и съдия Иван Георгиев

17.00 – 17.30 ч.: Дискусия. Връчване на сертификати.

17.30 – Коктейл (Важи за закупилите билет „Бизнес“)

*Ако имате допълнителни въпроси, можете да пишете на office@vddlegal.com

 

Билет "Стандарт"
300лв.
Билетът е за 1 участник и включва:
 
1. участие в семинара
2. кафе-пауза
3. Обяд на
4. материали и казуси
54. сертификат за завършено обучение
 
 
ВНИМАНИЕ!
СЛЕД 15.04.2016 ЦЕНАТА НА БИЛЕТА Е 450ЛВ.
Билет "Бизнес"
500лв.
Билетът е за 2 участника и включва:
 
1. участие в семинара
2. кафе-пауза
3. материали и казуси
4. сертификат за завършено обучение
 
ВНИМАНИЕ!
СЛЕД 15.04.2016 ЦЕНАТА НА БИЛЕТА Е 650ЛВ.