Семинар по търговско право и търговска медиация

Семинар по търговско право и търговска медиация

 ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ, ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ И ТЪРГОВСКАТА МЕДИАЦИЯ

 

29 юни, 2016

Зала Г 8, ул. „У. Гладстон“ No.8

 

Лектори:

адв. Владислава Дойчинова

адв. Иван Донков

Защо обучение по търговски договори и търговска медиация?

В практиката като търговци се налага да включвате договори с различна тематика и с различен предмет на дейност. Налага се да имате правни познания относно структурата  и спецификата на търговския договор, отделни клаузи, неустойки и неизпълнение и се налага да постигате спорове по различни въпроси. Понякога стигате и до конфликти и се оказва невъзможно да стигнате до споразумение.

Това обучение е мястото, на което ще се научите как да водите преговорите си и да подписвате изгодни за Вас договори от правна гледна точка и да гарантирате интересите си.

Таргет група:

Управители, ръководители, служители с различен профил, ангажирани в отделните бизнес процеси (човешки ресурси, продажби, доставки и т.н.), счетоводители, юрисконсулти.

 

В края на обучението участниците ще:

  • Могат да пишат сами търговски договори в различни области и ще използват различни правни техники в договорите;
    Имат умеят да постигат разбирателство по търговски спореве с третите страни;
  • Ще имат практически познания по търговско право, които да ги подпомогнат в отделните бизнес процеси.
  • Ще познават спецификите на емоциите при търговския конфликт;

ПРОГРАМА

28 юни 2016г. 

09.30 – 10.00ч. Представяне на участниците. Очертаване на очаквания и цели от обучението. Защо е необходимо да знаем какво представлява търговският договор и как да общуваме с клиентите? Комуникация и разбирателство по търговски въпроси.

Лектор: Адв. Владислава Дойчинова

10.00 – 11.30: Действия, предхождащи сключването на договор. Преговори. Подписване на търговския договор.

 Адв. Владислава Дойчинова

11.30-11.45ч. – Кафе-пауза

11.45 – 12.30ч. Клаузи в търговския договор – същност и смисъл. Как отделните клаузи в търговския договор имат отношение към управление и събиране на вземанията при неизпълнение?

Лектор: Адв. Владислава Дойчинова

12.30 – 13.30ч.: Обяд (не е включен в цената на обучението)

13.30 – 15.00ч.: Специфики на емоциите при търговския конфликт.

Лектор: Адв. Иван Донков

15.00 – 15.15ч. – Кафе-пауза

15.15 – 16.30ч: Третата страна в конфликта по търговски спорове.

Лектор: Адв. Иван Донков

16.30 – 17.30 ч.: Дискусия. Връчване на сертификати.

*Ако имате допълнителни въпроси, можете да пишете на office@vddlegal.com

Билет-Early Bird
130 лв.
Включва:
 
*Участие в обучението;
*Материали;
*Кафе-паузи;
 
 
ВНИМАНИЕ!
СЛЕД 20.06.2016 ЦЕНАТА НА БИЛЕТА Е 250ЛВ.
Билет-VIP
150 лв.
Включва:
 
*Участие в обучението;
*Материали;
*Кафе-паузи;
*Безплатна консултация с лекторите по правен въпрос
 
ВНИМАНИЕ!
СЛЕД 20.06.2016 ЦЕНАТА НА БИЛЕТА Е 300ЛВ.