Aдвокат Владислава Дойчинова

Aдвокат Владислава Дойчинова

Адвокат Владислава Дойчинова е собственик и основател на VDD Legal.

Завършва Правния факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и има няколко международни специализации в различни правни области.

Има повече от 9 години професионален опит в разработване на обучителни програми и материали, свързани с организиране и провеждане на обучения за подобряване на работата на съдебни и административни структури, както и стратегическо управление на организации.
Притежава опит в извършването на анализи и проучванията в различни правни сфери с цел подобряване на работата на съдии, прокурори, следователи, съдебни служители и адвокати чрез продължаващо обучение и задълбочени познания на националните и международните обучителни институции в сферата на публичната администрация.
Участвала е в разработване и провеждане на обучителни програми за магистрати по търговско, вещно, трудово право, които понастоящем са част от обучителната програма на Национален институт на правосъдието (НИП).

Проекти

Адвокат Владислава Дойчинова има богат опит в консултиране на български и международни клиенти в различни правни области на търговското, трудовото, вещното право и недвижими имоти във водещи български кантори, в сферата на чуждите инвестиции, обществените поръчки, транспортното право, правото, регулиращо водния сектор и канализационните услуги, концесионно и конкурентно право, придобит във водещи български кантори. Участвала е като консултант по структурирането и осъществяването на големи M&A сделки като придобиването на Софийска вода от Веолия вода, както и по мащабни проекти за строителство и изграждане на пътища, концесии и т.н.

Има отличителна практика в изготвянето и приложението на международни строителни договори и договорите на Международната федерация на инженерите – консултанти (FIDIC) към Европейска Банка за възстановяване и развитие, Европейска Инвестиционна Банка, програма Джаспърс по мащабни строителни проекти в България в областта на автомобилния, градския и железопътен транспорт.

Адвокат Дойчинова има богат опит в процесуалното представителство в гражданския, административния и наказателен процес и арбитраж пред български и международни съдилища.
Владее отлично английски и френски език.

Автор е на различни наръчници и публикации.

Статии:

„Промените в Закон за лекарствата и Закон за медициниските изделия“, сп. Юръп Фарма Нюз, ян. 2013

„Договорът за обществени услуги в градския транспорт“, бр. 7, 2012г., списание „Общество и право“

„Правни проблеми на правото на граждански иск на пострадалия в наказателното производство”, декември 2011г. сп. „Общество и право“

„Правото на защита на пострадалия на досъдебното производство според българския НПК и според минималните международни стандарти”, сп. Правна мисъл, бр.1, 2010 г.

„Банковата криза в България – история, причини и последици.”, WIRTSHAFTSBLATT, юли 2009, бр. 7,

„Медиацията в България – проблеми, перспективи. Имплементация на новата директива 2008/52/EG“, WIRTSHAFTSBLATT, декември 2008, бр. 12.