slide
123
Търговско право
Право

Накратко за нас

Кои сме ние?

VDD Legal се занимава с разработване на учебни програми, организиране и провеждане на правни обучения за ръководители, служители и предприемачи в частния, публичния и неправителствен сектор.

Цели и мисия

Чрез повишаване правната квалификация да се подобри ефективността на работните и бизнес процеси на ръководните и административни структури на организациите в частния и публичния сектор и развиване на т. нар. soft skills като лидерски качества, управление на времето, комуникационни и бизнес умения.

Области, в които VDD Legal предлага обучения

 

Специализирани правни курсове са разработени с различна продължителност в областите на административното, гражданското, търговското, трудово, конкурентно, потребителско, енергийно право, градски и железопътен транспорт, обществени поръчки и др., както и процесуални аспекти при защита на права пред държавните органи, съдилищата, арбитраж.
Обученията са базирани на действащото българско и европейско законодателство, съобразени с най-добрите местни и международни практики.

(още…)

Aдвокат Владислава Дойчинова
Aдвокат Владислава Дойчинова

Aдвокат Владислава Дойчинова

Адвокат Владислава Дойчинова е собственик и основател на VDD Legal.

Завършва Правния факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и има няколко международни специализации в различни правни области.

Има повече от 9 години професионален опит в разработване на обучителни програми и материали, свързани с организиране и провеждане на обучения за подобряване на работата на съдебни и административни структури, както и стратегическо управление на организации.
Притежава опит в извършването на анализи и проучванията в различни правни сфери с цел подобряване на работата на съдии, прокурори, следователи, съдебни служители и адвокати чрез продължаващо обучение и задълбочени познания на националните и международните обучителни институции в сферата на публичната администрация.
Участвала е в разработване и провеждане на обучителни програми за магистрати по търговско, вещно, трудово право, които понастоящем са част от обучителната програма на Национален институт на правосъдието (НИП).

Проекти

Адвокат Владислава Дойчинова има богат опит в консултиране на български и международни клиенти в различни правни области на търговското, трудовото, вещното право и недвижими имоти във водещи български кантори, в сферата на чуждите инвестиции, обществените поръчки, транспортното право, правото, регулиращо водния сектор и канализационните услуги, концесионно и конкурентно право, придобит във водещи български кантори. Участвала е като консултант по структурирането и осъществяването на големи M&A сделки като придобиването на Софийска вода от Веолия вода, както и по мащабни проекти за строителство и изграждане на пътища, концесии и т.н.

(още…)

Новини

Обучение по търговско право и управление на вземанията за неюристи
25 февруари в Интер Експо Център
Обучение по търговско право и управление на вземанията за неюристи

Обучение по търговско право и управление на вземанията за неюристи

През м. април 2016г.  проведохме първото ни отворено обучение по право за непрофесионалисти в областта на търговското право и събирането на вземания.

Поради зачестелите случаи в офиса ни на клиенти, които се обръщат към нас за неизпълнение на договори твърде късно, когато задълженията по тези договори са или несъбираеми, или трудно събираеми, а и защото  много хора разчитат на Гугъл, превеждат договори от английски и често не ползват правна помощ, лесно идентифицирахме потребността от обучение по тази тема, както и други правни теми за бизнеса.

Семинарът беше оценен от участниците като изключително полезен в ежедневната им работа и най-важното – всички участници останаха в пълен състав до самия край, което е най-сигурният белег, че сме успели да задържим вниманието им.

Участниците бяха представители на фармацевтичния бранш, IT индустрията, HR, телекомуникациите, недвижимите имоти и др.

foto 5 foto6

foto 3 foto 4 foto 2

25 февруари в Интер Експо Център

25 февруари в Интер Експо Център

165877_1825752190899163_8629455728678718501_n 12074966_1825752254232490_1961447905138637423_n 12524259_1825752337565815_8817460292572563947_n 12790965_1825752067565842_4558264355694796112_n 12791121_1825752157565833_9214619107630144864_n 12799356_1825752137565835_6333867095888301561_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 25 февруари в Интер Експо Център на Форум „Нови пазари“ адв. Дойчинова беше  лектор по темите на международното търговско право.

Форумът имаше за цел да предостави практическа информация за навлизане на чуждестранни пазари и продажби зад граница.

Бяха очертани нуждите от обучение на малките и средни предприятия по въпросите на търговското право, търговските договори, за арбитражните клаузи и за всичко, което управителите, търговските директори, межиджърите по продажби, човешките ресурси и др. трябва да знаят при ежедневната си работа.

Събитието се организира с подкрепата на Агенция за малки и средни предприятия и се организира от To the Top Agency.

Материали от различни обучения

книга

Ръководства и наръчници

 

  • Приложението на специализираното законодателство в областта на енергетиката. Ръководство
  • Право на интелектуалната собственост и митническо право на ЕС. Ръководство
  • Облигационно и международно право. Ръководство
  • Административнонаказателно право. Ръководство
  • Обхват, цели, материално-правни и процесуално-правни аспекти на финансовото профилиране. Ръководство
  • Производства пред съда при настаняване на дете извън семейството по Закона за закрила на детето. Прекратяване на настаняването. Противоречива съдебна практика. Ръководство
  • Проблеми в производството по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди за дейност на правозащитните органи и на органите на съдебната власт. Основания за искове. Анализ на съдебната практика. Ръководство

Контакти

На 09.03.2016г. ще се проведе обучение по Търговско право. Очакваме Ви! Отмяна